บทเห่ครวญ

posted on 03 Jul 2011 14:23 by pranpanninlive

 

 

บทเห่ครวญ

 

โคลง

เสียงสรวลระรี่นี้                 เสียงใด

เสียงนุชพี่ฤๅใคร                            ใคร่รู้

เสียงสรวลเสียงทรามวัย                   นุชพี่ มาแม่

เสียงบังอรสมรผู้                            อื่นนั้นฤๅมี

 

กาพย์

เสียงสรวลระรี่นี้                 เสียงแก้วพี่หรือเสียงใคร

เสียงสรวลเสียงทรามวัย                   สุดสายใจพี่ตามมา

ลมชวยรวยกลิ่นน้อง            หอมเรื่อยต้องคลองนาสา

เคลือบเคล้นเห็นคล้ายมา                  เหลียวหาเจ้าเปล่าวังเวง

ยามสองฆ้องยามย่ำ            ทุกคืนค่ำย่ำอกเอง

เสียงปี่มี่ครวญเครง                         เหมือนเรียมคร่ำร่ำครวญนาน

ล่วงสามยามปลายแล้ว        จนไก่แก้วแว่วขันขาน

ม่อยหลับกลับบันดาล                      ฝันเห็นน้องต้องติดตา

เพรางายวายเสพรส            แสนกำสรดอกโอชา

อิ่มทุกข์อิ่มชลนา                           อิ่มโศกาหน้านองชล

เวรามันแล้ว                     จึงจำแคล้วแก้วโกมล

ให้แค้นแสนสุดทน                         ทุกข์ถึงเจ้าเศร้าเสียดาย

งามทรงวงดั่งวาด              งามมารยาทนาดกรกราย

งามพริ้มยิ้มแย้มพราย                      งามคำหวานลานใจถวิล

แต่เช้าเท่าถึงเย็น              กล้ำกลืนเข็ญเป็นอาจิณ

ชายใดในแผ่นดิน                           ไม่เหมือนพี่ที่ตรอมใจ

 

    โคลง

เรียมทนทุกข์แต่เช้า             ถึงเย็น

มาสู่สุขคืนเข็ญ                               หม่นไหม้

ชายใดจากสมรเป็น                          ทุกข์เท่า

เรียมเลยจากคู่วันเดียวได้                   ทุกข์ปิ้มปานปี

 

              ถอดคำประพันธ์

               แต่ก่อนเคยร่วมเสพร่วมทุกข์กับน้อง แต่ตอนนี้เวรกรรมตามทันแล้ว จำต้องจากน้องไปซึ่งแสนเป็นทุกข์เพราะเสียดายน้อง ตี 2 ทุกคืน เหมือนมีปี่เสียงน้องมาคร่ำครวญ ล่วงเลยเข้าตี 3 เสียงไก่ขันเวลาใกล้เช้าแล้วจึงเหนื่อยหลับไป แต่ก็ฝันเห็นหน้าน้องติดตาตลอดเวลา

 

              โวหารภาพพจน์ในบทเห่ครวญ

             

              อุปมาโวหาร 

                   เสียงปี่มี่ครวญเครง               เหมือนเรียมคร่ำร่ำครวญนาน

 

              อุปลักษณ์

                   ชายใดจากสมรเป็น               ทุกข์เท่า เรียมเลย

 

              บุคลาธิษฐาน  หรือ บุคคลวัต

                   เสียงสรวลเสียงทรามวัย         สุดสายใจพี่ตามมา

 

              อติพจน์ หรือ อธิพจน์

                   ม่อยหลับกลับบันดาล            ฝันเห็นน้องต้องติดตา 

 

 

 

                                                       รายชื่อกลุ่มผู้จัดทำ
 
                                    นางสาว เสาวภา              อ่อนตา         ๑๙
                                    นางสาว กัญญาพัชร         เหมือนพรม   ๒๔
                                    นางสาว ญาณี                 พักคุ้ม         ๒๕
                                    นางสาว จีระนันท์             ทำทอง        ๒๘
                                    นางสาว วัชรี                   จันทร์รอด     ๔๐
                                    นางสาว อนัญญา             หลวงจันทร์   ๔๘ 
 
                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๐