บทเห่ชมปลา

posted on 03 Jul 2011 14:22 by pranpanninlive

 

บทเห่ชมปลา

 

โคลง

       

                  พิศพรรณปลาว่ายเคล้า

คลึงกัน

     ถวิลสุดาดวงจันทร์

  แจ่มหน้า

มัตสยาย่อมพัวพัน

พิศวาส

     ควรฤพรากน้องช้า

ชวดเคล้าคลึงชม 

 
กาพย์
 

                 พิศพรรณปลาว่ายเคล้า

         คิดถึงเจ้าเศร้าอารมณ์

     มัตสยายังรู้ชม