กาพย์เห่เรือ

posted on 05 Jul 2011 17:33 by pranpanninlive

 

กาพย์เห่เรือ

 

     พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๐ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บ  6/10 Lomsakwittayakhom school 

เนื่องจากปัจจุบันนี้ในชีวิตประจำวันการใช้บทประพันธ์กาพย์เห่เรือมีน้อยลงกว่าสมัยก่อนมาก  และจะมีใช้ก็ต่อเมื่อมีขบวนเสด็จทางน้ำของพระมหากษัตริย์เท่านั้น  ซึ่งในปัจจุบันหาชมได้ยาก  ทำให้บทประพันธ์กาพย์เห่เรือเริ่มเลื่อนหายไป  การที่จะอนุรักษ์บทประพันธ์กาพย์เห่เรือนั้นก็สามารถทำได้โดยการศึกษาและสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกหลาน  คณะผู้จัดทำจึงจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อนำเสนอ  เผยแพร่  และเป็นแหล่งความรู้ไว้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา  โดยเนื้อหาหลักๆ ในเว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาบทประพันธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ(เจ้าฟ้ากุ้ง)  อันได้แก่  ประวัติของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ  บทเห่ ซึ่งแบ่งแยกออกเป็น  บทเห่เรือ  บทเห่ชมปลา  บทเห่ชมไม้  บทเห่ชมนก  และบทเห่ครวญ   ซึ่งบทเห่ต่างๆที่กล่าวมานี้  ทางคณะผู้จัดทำได้สอดแทรกเนื้อหาการถอดความของบทประพันธ์กาพย์เห่เรือ  รวมถึงคุณค่าของบทประพันธ์กาพย์เห่เรือทั้งทางด้านสังคมและวรรณศิลป์  เพื่อง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจของทุกๆท่าน   นอกจากเนื้อหาดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  ยังจะมีเนื้อหาการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบทประพันธ์กาพย์เห่เรือในสมัยก่อนกับสมัยใหม่   และเนื้อหาเกี่ยวกับตำนานกาพย์เห่เรืออีกด้วย

ทางคณะผู้จัดทำขอขอบคุณ คุณครู รุจพร  วิรานันท์ ที่ให้คำปรึกษาในการจัดทำเว็บไซต์นี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และหากเนื้อหาในเว็บไซต์มีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

                                                                                                                                คณะผู้จัดทำ

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๐

 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

   ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 edit @ 3 Aug 2011 18:11:49 by m610lomsakschool

edit @ 3 Aug 2011 19:52:00 by m610lomsakschool

Comment

Comment:

Tweet

#3 By (1.47.169.137|1.47.169.137) on 2014-11-10 06:09

อากาศหนาวแ้ว้วววววววว บรื๋ออออ อิอิ

#2 By แก้วเซรามิค (61.90.109.37) on 2011-12-19 21:54

ทักทายคะ อากาศหนาวขึ้นอีกแล้ว นอนห่มผ้าด้วยนะคะ

#1 By ครีมหน้าขาว (110.168.183.206) on 2011-12-17 01:34